Informace o nás

Folklor i Společnost zkratka FiS je politické hnutí působící v České republice. Registrované Ministerstvem vnitra bylo 30. prosince 2004. Bylo jedním z uskupení kandidujících ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2006. Současným předsedou je Miroslav Lejsek. Hnutí není ani levicové ani pravicové, dá se však říct, že převažují spíš ty levicové prvky (zdravotnictví zdarma, nárok na důchod po odpracování 30 let, dotace do zemědělství atd.). Prvním a zřejmě hlavním bodem programu však je, že chce „podporovat amatérský sport a kulturu, zájmovou činnost dětí a mládeže, zachovat národní kulturní památky a tradice, zejména folklorní tradice a lidová umělecká řemesla“.

Politické hnutí Folklor i Společnost vzniklo za podpory občanů, kteří se zabývají ať již aktivně či pasivně folklorem a nachází v něm součást života. Je naší každodenností a cítíme, že je nutné pro udržení povědomí, čistých a morálních životních hodnot nutná jeho podpora rovněž na politické úrovni. Pokud máme zájem věci prosadit je nutné se politicky angažovat a spolupracovat ať již na úrovni komunální, krajské či národní.

Folklor = lid ví ☺ Společnost = lid ☺ Folklor = lid ví ☺ Společnost = lid
překlad slova folklor – lid ví ☺ objevuje se v době národního obrození ☺ je nositelem tradic, českého jazyka, národního povědomí.

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.