Z volebního programu pro volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje

FOLKLOR 

 • zajištění podpory amatérským folklorním souborům, spolkům a zájmovým činnostem a amatérskému  sportu  pro všechny věkové kategorie
 • usilí o zachování národních kulturních památek, folklorních tradic a lidových uměleckých řemesel
 • propagací aktivní folklorní činnosti podpoříme cestovní ruch a podnikání v regionu


SPOLEČNOST

Zdravotnictví a sociální péče

 • zajištění dostupné lékařské služby první pomoci včetně rychlé záchranné služby
 • zajištění dostupné kvalitní nemocniční zdravotní péče a zachování  nemocnic jako neziskových organizací,  
 • zkvalitnění podmínek pro praktické lékaře s ohledem na dostupnost pro uživatele této péče
 • dotačních  prostředků na prevenci protidrogové závislosti
 • dostavby domů pro seniory a podpora projektů pro kvalitu života seniorů
 • podpora funkčnosti stávajících senior pasů a rodinných pasů tak, aby pomoc touto cestou byla adresná, tj. finanční prostředky směřovaly přímo do rukou potřebných občanů
 • rozšiřování kvalitních služeb handicapovaným, rodinám s dětmi a  seniorům přímo v jejich domovech
 • snižování nezaměstnanosti vznikem nových pracovních míst, ale i postupným snižováním délky pracovní doby za stejných finančních podmínek,
 • dostupná lázeňská péče i rozvoj lázeňství v oblasti Pasohlávky

Školství

 • poskytování bezplatného školství na všech stupních státních škol, zejména základních a středních
 • vyvarujeme se nesmyslného rušení škol s tím, že volné třídy budou využity pro chybějící mateřské školy, především pro předškolní vzdělávání,
 • podporu programu celoživotního vzdělávání a rekvalifikace,
 • podpory rozvoje středního odborného učňovského školství v souladu s potřebami trhu práce

Doprava

 • realizace R 43 Brno – Svitavy a  R 52 Brno - Mikulov a napojení na Rakousko
 • zrušení zpoplatnění úseku dálnice D 1, D 2 a to minimálně do té doby, než vznikne skutečný obchvat města Brna,
 • budování městských obchvatů v celém Jihomoravském kraji
 • zkvalitnění  integrovaného dopravního systému kraje
 • budování cyklostezek včetně doprovodných služeb
 • podpora vybudování nového moderního vlakového nádraží v Brně se zachováním stávajícího pro regionální dopravu

Jihomoravský kraj a krajský úřad

 • rozšiřování smysluplné  spolupráce se sousedními regiony (Rakousko,Slovensko, další kraje např. kraj Vysočina atd. ),
 • rozšíření naší dotační politiky, která bude zaměřena na rozvoj celého Jihomoravského kraje tak, aby dosáhla na rovnocenný standart v JMK,
 • zvýšení podílu občanů na řešení problémů JMK i s využitím referenda,
 • čerpání fondů EU a to zejména do oblasti vinařství, využívání zemědělské půdy k výrobě a vlastnímu zpracování zemědělských produktů,
 • podpora revitalizace obytných a rodinných domů s využitím obnovitelných zdrojů  za účelem snížení provozních nákladů na bydlení,
 • spolupráce zastupitelstva a Úřadu JMK se samosprávami obcí
 • snížení výdajů na provoz Úřadu JMK,
 • podpora platů úředníků v závislosti  z poloviny na deficitu  schváleného krajského rozpočtu (JMK 2012 minus 19.1%) a na podílu státního dluhu na HDP(ČR 2012 42% HDP).
 • odměny za práci těm, kteří skutečně pracují, až potom těm, kteří reprezentují
 • podpora poštovních služeb, zamezením  snižování jejich dostupnosti
 • provedení finančního, protikorupčního a personálního auditu  Úřadu JMK a vyvození případné osobní odpovědnosti

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.